24.11.2021

Modernizace D1 je hotová

2.října 2021 skončila rekonstrukce D1. Modernizace nejstarší, nejdelší a nejvytíženější dálnice v ČR překonala za 9 let nesčetné množství komplikací, připomínkových řízení a stavebních výzev – a to při zachování provozu. Dokončení oprav se sice nadvakrát odsouvalo a zdrželo o 3 roky, nicméně nakonec se podařilo ušetřit 2 000 000 000 korun oproti odhadům. 
15.9.2021

Ondřej Matoušek: letmo betonované konstrukce mají budoucnost a své místo tam, kam zapadají

Letmá betonáž, která se začala široce uplatňovat po 2. světové válce, se hodí pro výstavbu mostních konstrukcí v nepřístupném terénu či pro stavby s velkým rozpětím. Se zkušenostmi z realizací, ale i s teoretickými vhledy se s námi podělil projektant z Valbeku Ing. Ondřej Matoušek.
30.6.2021

Jan Blažek: Jak se z historického mostu stal most zdvižný

Rekonstrukce historických mostů má svá úskalí. Ta se násobí, jestliže se chystáte změnit konstrukční pojetí originálu. A varianty možných řešení dokážou značně zredukovat požadavky památkářů. Exemplárním příkladem takové realizace je přestavba historického mostu u zdymadla Hořín. Co všechno obnášela, nám prozradil Ing. Jan Blažek, šéf společnosti V-CON, která se na projektu podílela.
5.5.2021

Martin Kyselák: přestavba vodního díla Harcov

Vodní dílo Harcov vyrostlo na Harcovském potoce mezi léty 1902 a 1904. Přirozeně se časem stalo městskou přehradou a oblíbeným místem všech Liberečanů.
14.4.2021

Antonín Fišer: 3D modelování je budoucnost projektování

Projekční design se dnes už neobejde bez 3D modelování. Modelují se nejen zařízení, ale i jejich umístění v reálných skenech přenesených do 3D prostředí. To umožňuje efektivní instalaci, eliminaci budoucích kolizí i predikci běžného provozu. Nezbytnost 3D modelování pro projekty technologických celků nám přiblížil Antonín Fišer, samostatný projektant ateliéru CAD. Serve Valbek.
24.2.2021

Michal Schmidt: Rail Baltica je projektem století

Rail Baltica je jednou z nejambicióznějších dopravních staveb Evropské unie. Spojí severní Evropu se střední a nabídne bezpřekážkovou cestu až do Helsinek odkudkoliv z Evropy. I proto bývá označována za projekt století. Její realizaci nám přiblíží Ing. Michal Schmidt,
10.2.2021

Petra Líbalová: realizace obchvatu u Panenského Týnce

Dálnice D7 spojuje Prahu přes Louny, Chomutov a Horu Sv. Šebestiána s německým Chemnitzem. Bývala to jedna z nejnebezpečnějších komunikací v ČR. Zásluhu na její proměně v dálnici s bezpečným a plynulým provozem má i přestavba vysoce nehodového úseku u Panenského Týnce. Záměr, realizaci i detaily projektu nám prozradila Ing. Petra Líbalová
18.1.2021

Miroslav Slatinka: průjezd Rádelským mlýnem bude bezpečnější a rychlejší

Křižovatka Rádelský mlýn už delší dobu nejenže neodpovídala bezpečnostním normám, ale stávala se místem velmi vážných dopravních nehod a patřila k nejnebezpečnějším úsekům trasy Praha – Liberec. Rekonstrukce místa coby mimoúrovňové křižovatky (MÚK) odstraní kolizní body, zvětší nevyhovují poloměr křižovatky a umožní i zvýšit maximální povolenou rychlost. Ovšem sama přinesla mnoho výzev v podobě realizace v údolí, křížení objektu s cyklostezkou a Jeřmanickým potokem. Jak se s tím vším vypořádal zhotovitel EUROVIA CS nám prozradil Ing. Miroslav Slatinka, ředitel jeho liberecké divize. 
25.11.2020

Jan Wohlmuth: O fungování, rozhodování a investování v roce 2020 na ŘSD v Libereckém kraji

Výstavba silnic a dálnic pokračuje navzdory opatřením namířeným proti šíření koronaviru COVID-19. O aktuálním stavu pozemních komunikací, konkrétních projektech a realizačních plánech pro nejbližší dobu jsme se bavili s Ing. Janem Wohlmuthem, ředitelem liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).