15.7.2020

„Řešení konstrukce mě napadlo při otevírání láhve šampaňského,“ říká Ing. František Brotánek

Výpočet není všechno, jsou ještě vyšší principy František Brotánek nemá rád plýtvání a nestojí o projektování atraktivních staveb, které jsou staticky postavené na hlavu. Hlavní statik plzeňského ateliéru Bohemiaplan, který patří do skupiny Valbek, je jedním ze dvou českých odborníků na statiku železobetonových sil z přepjatého betonu. Jeho konstrukce dvakrát získaly ocenění „Nejlepší betonová stavba roku“. Nápad na jednu z nich dostal při otevírání lahve šampaňského.
17.6.2020

Soňa Jonášová: Budovy jsou dlouhodobé úložiště materiálů

Soňa Jonášová založila v roce 2015 Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). V té době se o třídění odpadů a opětovné využívání materiálů zajímal jen málokdo. Dnes už se celý svět probouzí a zjišťuje, že primární zdroje jsou omezené, ať už jde o vzácné kovy, pitnou vodu nebo stavební materiály. Lineární ekonomika s enormní produkcí odpadů je dlouhodobě neudržitelná. Řešení nabízí zcela nový přístup k výrobě a recyklační průmysl.