11.10.2023
Vozovna Strašnice

Rekonstrukce Vozovny Strašnice

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se pustil do rekonstrukcí svých vozoven a na té strašnické se projekčně, organizačně i koordinačně podílel V-CON. Celou akci provázela řada překvapení a svízelných situací, které se podařilo vyřešit ku prospěchu projektu. Pavel Vysušil na rekonstrukci vzpomíná s velkou radostí i proto, že se na ní sešla řada vynikajících odborníků a lidí na svém místě. Přečtěte si, jak celá akce probíhala.
5.7.2023

10 let pozemních staveb v železniční infrastruktuře: od kabelových šachet k budovám ve 3D

Když Andrea Štecáková nastoupila do košického střediska Valbeku SK (tehdejší Prodex), s kolegyní se smály nad tím, že viditelným výsledkem jejich práce byl mnohdy „jenom“ šachtový poklop. Byly tehdy spíše podporou pro kabelové profese. V košické kanceláři stále sedí pospolu a dnes projektují první vysokorychlostní trať v ČR a nezaleknou se projektů o stovce objektů a budov ve 3D.
21.6.2023

Vítejte ve veřejné hromadné dopravě 21. století: autobusový a vlakový terminál Trebišov

S hlavním inženýrem projektu autobusového a vlakového terminálu v Trebišově Markem Popikem z Valbeku SK jsme si povídali o tom, jak může vypadat veřejná hromadná doprava. Valbek SK se na celém projektu podílel jako generální projektant, a tak si mohl pečlivě pohlídat všechny úrovně projektu. A jak se podařil?
15.3.2023

Krušnohorský tunel – výjimečná stavba pohledem geodeta

Krušnohorský tunel je pojmenování úseku aktuálně připravované přeshraniční stavby rychlého železničního spojení mezi Českou republikou a Německem. Stavba spadá do Transevropské sítě TEN-T. Celková délka tunelu je 26 km, z toho na českém území bude tunel dlouhý necelých 12 km s portálem v blízkosti obce Chlumec (Ústecký kraj).
8.2.2023

„Při tvorbě nového webu jsme si připomněli, co už umíme a můžeme nabídnout,“ říká Ing. Luboš Štancl

Ředitel a jednatel společnosti AZ GEO se během předchozího půl roku mimo vedení firmy také spolupodílel na tvorbě nového loga, vizuálního stylu a webových stránek. Vizuál
25.1.2023
Plavební komora Hořín

Rozvoj a efektivnější využívání vodní cesty Mělník – Praha II. část

V minulé části našeho článku o stavebních úpravách plavební komory Hořín jsme se věnovali především její minulosti a situaci přepravy nadměrných nákladů v úseku Mělník – Praha. Nyní se podíváme na konkrétní technické řešení, za které stavba získala několik prestižních ocenění.
18.1.2023
Plavební komora Hořín

Rozvoj a efektivnější využívání vodní cesty Mělník – Praha

Na zdymadle Hořín proběhla řada stavebních úprav pod hlavičkou akce „Úprava ohlaví plavební komory Hořín“. Jejím účelem bylo zlepšit parametry vltavské vodní cesty na plavebním kanálu
4.1.2023

V-okna pod křídly Valbeku

Od 1. listopadu se do portfolia společnosti Valbek zařadila i staronová firma V-OKNA CZ s.r.o. V minulosti byla úzce spjatá především s Brexem, ale vedení společnosti
7.12.2022

Lapidární stavba z předpjatého betonu v Litvínově

Nový most přes ulici Mezibořská v Litvínově je téměř sto metrů dlouhý a nahrazuje původní již nevyhovující konstrukci. Jednoduchá, lapidární stavba z předpjatého betonu má městské měřítko a byla půdorysně zúžena tak, aby poskytla více prostoru okolo stojícím budovám. Most je opatřen nízkohlučným asfaltem a odhlučněnými mostními závěry pro dosažení optimálních akustických parametrů. I přes covidové obtíže se jeho výstavbu podařilo udržet v rozumných ekonomických nákladech – i o tom jsme si povídali s Ing. arch. Markem Blankem.