Lidé

27.10.2020

Rozhovor s Ing. Lucií Krupičkovou – jak chytře hospodařit s dešťovou vodou PLUS příběhy z praxe vodohospodáře

I velkorysé vodohospodářské stavby se dají řešit s respektem k přírodě. Dešťová voda se může vsakovat do zeleně přímo v místě, kde spadne. Chodníky mohou být ve vyšší úrovni než trávník tak, aby voda zalévala zeleň a neodtékala do kanalizace. O podobných praktických věcech a celkově o správném hospodaření s dešťovou vodou ráda přemýšlí vedoucí ateliéru Vodohospodářské stavby a životní prostředí Lucie Krupičková. Jak se jí tyto myšlenky daří realizovat v projektech Valbeku?
30.9.2020

Jaromír Drašar: Vodu úplně zkrotit nelze, měli bychom žít v souladu s přírodou

K vodě a k přírodě vůbec přistupuje s velkým respektem. Jaromír Drašar se vodohospodářským stavbám věnuje již 33 let, během kterých se radikálně změnilo hospodaření s vodou i samotné projektování. Přečtěte si, jak vznikala Studie odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy a proč je zdravý selský rozum někdy užitečnější než složité průzkumy.
9.9.2020

Veronika Hajnalová: Komplet dokumentace unikátní hasičské stanice za 9 měsíců

Ing. arch. Veronika Hajnalová realizovala od A do Z projekt hasičské stanice v průmyslové zóně Triangle v Ústeckém kraji. Na výstavbě stanice závisela jedna z největších investic v historii České republiky – 22 miliard korun, které do haly na výrobu pneumatik investovala korejská firma Nexen.
26.8.2020

Valbek slaví 30. výročí svého založení

V letošním roce slaví Valbek 30. výročí svého vzniku, což je jistě příležitost k malému bilancování.
12.8.2020

Jitka Hanzlíková: Zelené střechy a fasády jsou trendem budoucnosti

Zpevněné plochy měst i průmyslových hal značně omezily prostor, kde by se mohla voda přirozeně vsakovat. Změnit to dokáže zelená infrastruktura, která má kromě retence vody také velké schopnosti ochlazovat své okolí.
15.7.2020

„Řešení konstrukce mě napadlo při otevírání láhve šampaňského,“ říká Ing. František Brotánek

Výpočet není všechno, jsou ještě vyšší principy František Brotánek nemá rád plýtvání a nestojí o projektování atraktivních staveb, které jsou staticky postavené na hlavu. Hlavní statik plzeňského ateliéru Bohemiaplan, který patří do skupiny Valbek, je jedním ze dvou českých odborníků na statiku železobetonových sil z přepjatého betonu. Jeho konstrukce dvakrát získaly ocenění „Nejlepší betonová stavba roku“. Nápad na jednu z nich dostal při otevírání lahve šampaňského.
26.6.2020

Fúze Valbek & CAD.Serve

17.6.2020

Soňa Jonášová: Budovy jsou dlouhodobé úložiště materiálů

Soňa Jonášová založila v roce 2015 Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). V té době se o třídění odpadů a opětovné využívání materiálů zajímal jen málokdo. Dnes už se celý svět probouzí a zjišťuje, že primární zdroje jsou omezené, ať už jde o vzácné kovy, pitnou vodu nebo stavební materiály. Lineární ekonomika s enormní produkcí odpadů je dlouhodobě neudržitelná. Řešení nabízí zcela nový přístup k výrobě a recyklační průmysl.
5.5.2020

Jan Müller: Brex má obrovský potenciál rozvoje

Ředitel společnosti Brex Ing. Jan Müller zažil za dva roky ve vedení společnosti krásné i náročné okamžiky. Hned první den v práci mu přistála na stole komplikovaná zakázka rekonstrukce základní školy, se kterou se ale dokázal se svými kolegy zdařile vypořádat. Další zakázka – tentokrát školka ve Vratislavicích – přinesla Brexu cenu Stavba roku ČR 2019. Vedle pozemních staveb se chce Brex v letošním roce výrazně zaměřit i na mosty a dopravní stavby, které chce jeho ředitel realizovat v synergii s Valbekem. Společně jsme si povídali o budoucnosti Brexu, nových příležitostech a přínosech, ale i o možných ztrátách během krize.